Stanowisko: czynności produkcyjne, monterskie, logistyczne
Nazwa firmy:
Miasto: Białystok